Дотоод аялал


2019.01.01 – 2019.12.31

/4 өдөр, 3 шөнө/

  • Нийт багийн оноо 700 СС эсвэл
  • Менежерийн бус оноо 400 СС
  • Нийт багийн оноо 1000 СС эсвэл
  • Менежерийн бус оноо 600 СС