Eagle manager


SHOW ME THE MONEY

Манай Ерөнхийлөгчийн Бонусын хөтөлбөр нь жил бүр орлогынхоо хувийг жил бүр удирдагчид, бизнес эрхлэгчдэд өөрсдийн хүч чармайлт, чин сэтгэлээсээ даалгахаар шагнуулдаг.

CHAIRMAN BONUS

2019.01.01 – 2019.12.31

 • Менежерийн бус 700 СС
 • Шинэ гишүүний 150 СС
 • 1 Менежерийн баг нь 600 СС
 • Сар бүр 4 СС + 8 СС= 12 CC цуглуулах

 

 • 3 CHAIRMAN BONUS авах гишүүнтэй
 • Менежерийн бус 600 СС
 • Шинэ гишүүний 100 СС
 • Сар бүр 4 СС + 8 СС= 12 CC цуглуулах

 

 • 6 CHAIRMAN BONUS авах гишүүнтэй
 • Менежерийн бус 500 СС
 • Шинэ гишүүний 100 СС
 • Сар бүр 4 СС + 8 СС= 12 CC цуглуулах