Б.Золжаргал

"Надад хангалттай цаг байхгүй байна гэж битгий хэлж бай.

 Хүн бүртадилхан хоногийн 24 цагийн хугацаа бий."