Forever Bright® Toothgel


  • Фтор агуулаагүй тул шүдний пааланг гэмтээхгүй, шүдийг аажим цайруулна.
  •  Гелэн оо нь буйлны үрэвслийг намдааж, цус гарахыг зогсооно.
  •  Шүд хорхойдох, сулрахаас урьдчилан сэргийлж, өнгөр тогтохоос сэргийлнэ.
  • Шүдний чулууг арилгаж, хагтахаас урьдчилан сэргийлнэ.
  •  Бага зэргийн хоолой өвдөхөд зайлж хэрэглэнэ.
  •  Завьжанд гарсан шархыг эдгээнэ.
  •  Залгихад аюулгүй тул бага насны хүүхдүүдэд маш тохиромжтой.