Бизнес эрхлэгчийн багц


Forever Living- н олон нэр төрлийн бүтээгдэхүүнтэй анхлан танилцан буй хэрэглэгчдэд тусгайлан зориулсан энэхүү иж бүрэн Комбо Пак багцанд: Aloe Vera Gel-2, Aloe Berry Nectar-1, Forever Bee Pollen-2, Forever Royal Jelly-1, Arctic Sea Omega-2, Absorbent-C-1, Forever Calcium- 2, Forever Garlic Thyme-1, Forever Lean-1, Forever Garcinia Plus-1, Aloe Bath Gelee-2, Aloe Liquid Soap-1, Forever Bright Toothgel-1, Aloe lips-4, Aloe Propolis Cream-1, Aloe Vera Gelly-1, Aloe Heat Lotion-1, Aloe Jojoba Shampoo-1, Aloe Jojoba Conditioning Rinse-1, Aloe Lotion-1 багтана.